Wij zijn ZorgerWijs

ZorgerWIJS is opgericht door een gedragswetenschapper en een ervaren leerkracht. Onze expertise brengen wij door middel van ons personeel in de praktijk bij ons opdrachtgevers. Een van onze kernwaarde is de ontwikkeling van ons personeel. Stilstaan is achteruitgaan! Daarom leveren wij altijd maatwerk en begeleiden wij onze flexkrachten zodat zij van toegevoegde waarde zijn voor onze opdrachtgevers.

Missie & Visie van ZorgerWIJS

Missie

Zowel binnen het onderwijs als de zorg kan het soms lastig zijn om de bezetting rond te krijgen. Echter is het cruciaal dat deze tekorten met kwalitatief sterke flexkrachten worden opgevuld om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast hechten wij veel belang aan de matching tussen onze flexkracht en de opdrachtgever. Onze missie luidt dan ook als volgt: Het zorgen voor de juiste personeelsmatch om zowel de individuele hulpvraag als de continuïteit van organisaties te optimaliseren.

Visie

Maatwerk, ontwikkeling en flexibiliteit zorgen voor de juiste balans. Hier staan wij voor als ZorgerWIJS. Door maatwerk te leveren, contant in ontwikkeling te zijn en flexibel mee te bewegen, kunnen onze opdrachtgevers zich focussen op hetgeen waar zij het beste in zijn, namelijk het optimaliseren van onderwijs en/of zorg en het in praktijk brengen van hun methodiek. Onze flexibele krachten zijn een meerwaarde voor het team. De Key To Succes is de laagdrempelige en persoonlijke betrokkenheid van ZorgerWIJS. Wij maken vooraf aan de opdracht kennis met de werkwijze, methodiek en de hulpvraag van de organisatie om de meest passende match te creëren.

ZorgerWIJS - Maatwerk, ontwikkeling en flexibiliteit

De professionals van ZorgerWIJS

Bij ZorgerWIJS selecteren wij onze flexkrachten zorgvuldig. Naast het opleidingsniveau en werkervaring van de flexkracht hechten wij veel waarde aan de capaciteiten en competenties van onze medewerkers. Wij laten dit iedere keer terugkomen in onze selectieprocedure.

Ons team van flexkrachten bestaat uit professionals met uiteenlopende expertises die werkzaam zijn en ruime ervaring hebben binnen diverse onderwijs-, zorg- en welzijnssectoren.

Bij ZorgerWIJS wordt de opdrachtgever niet buiten beschouwing gelaten, er wordt altijd samen gekeken of de match tussen flexkracht en opdrachtgever passend is. Bij een passende match volgt er een gezamenlijke kennismaking.